קרן המעשרות חב״ד

בפיקוח בי"ד רבני חב"ד באה"ק

מה מבצעת קרן המעשרות חב״ד עבור המנויים בה?

הרב רפאל שמשון לוינסון שליט"א מנהל הקרן

מושגי יסוד בתרומות ומעשרות - סרטוני מידע

מעשר ראשון מהו, וכיצד נוהג בימינו?

תרומת מעשר מהי, וכיצד נוהגת בימינו?

תרומה גדולה מהי, וכיצד נוהגת בימינו?

פדיון וחילול מעשר שני מהו, וכיצד נוהג בימינו?

מעשר עני מהו, וכיצד נוהג בימינו?

מעשר שני מהו, וכיצד נוהג בימינו?