קרן המעשרות חב״ד

בפיקוח בי"ד רבני חב"ד באה"ק

רוצה לקנות ירקות* בכל חנות או שוק?

יש לך עצי פרי או ירקות בחצר או בגינה?

מעוניין להדר ולעשר בעצמך פירות וירקות שקנית בחנות?

*בפירות יש לוודא שהם אינם ערלה

קרן המעשרות חב"ד בשבילך!
ברכישת מנוי שנתי בקרן תוכל לעשר פירות וירקות באופן עצמאי בנוחות ובצורה המהודרת ביותר!

איך זה עובד?

נרשמים

ממלאים פרטים וחותמים על החוזים בטופס שבאתר.

מקבלים

מייל ישלח אליכם לאחר הרישום עם נוסח הפרשת תרומות ומעשרות של הקרן. בנוסף, מגנט מהודר עם נוסח הפרשת תרומות ומעשרות יחד עם מדריך מיוחד ישלחו אליכם בדואר.

מפרישים

פירות וירקות שלכם (שקניתם/שקטפתם/שקיבלתם) שאינם מעושרים/שיש ספק באם מעושרים הם, מפרישים מהם קצת יותר מ-1% בצד.

אומרים

אומרים את הנוסח של הקרן שנשלח אליכם. לאחר מכן עוטפים בשקית ומניחים בפח את הקצת יותר מ-1% שהפרשתם בצד.

אוכלים

לאחר התהליך, הפירות והירקות שלכם כשרים לאכילה.

קרן המעשרות חב"ד - הרקע והפיקוח

'קרן המעשרות חב"ד' הוקמה על ידי בי"ד רבני חב"ד על מנת לאפשר למנויים בקרן להפריש ולתת תרומות ומעשרות בהידור הראוי על פי שולחן ערוך וכן לעורר את מודעות הציבור לקיום מצות הפרשת תרומות ומעשרות כראוי.

הקרן מפוקחת ע"י הרב ישראל יוסף הכהן הנדל שליט"א רב קהילת חב"ד מגדל העמק וחבר בי"ד רבני חב"ד באה"ק ומנוהלת בפועל ע"י הרב רפאל שמשון הלוי לוינסון שליט"א שליח הרבי ורב מושב תל עדשים.

מה אנחנו עושים?

קרן המעשרות חב"ד משרתת את המנויים בה באמצעות:
א. החזקת מטבעות יעודיות (עם פרוטה חמורה) למנויי הקרן עבור חילול מעשר שני.
ב. נתינת 'מעשר ראשון' בפועל ללוי ללא הסתמכות על היתרים הלכתיים, וזאת באמצעות פריסת הנתינה לכל השנה על ידי עריכת חוזה הלוואה עם 'לוי' שנערך על ידי רבני הקרן עבור המנוי ומאפשר נתינה מהודרת של 'מעשר ראשון'.
ג. נתינת 'מעשר עני' בפועל לעני ללא הסתמכות על היתרים הלכתיים, וזאת באמצעות פריסת הנתינה לכל השנה על ידי עריכת חוזה הלוואה עם 'עני' שנערך על ידי רבני הקרן עבור המנוי ומאפשר נתינה מהודרת של 'מעשר עני'.

הבהרה חשובה: הקרן אינה מפרישה תרומות ומעשרות למנויים בה, אלא מאפשרת למנוי את קיום המצוה להפריש תרומות ומעשרות באופן עצמאי בנוחות ובהידור. המנוי חייב להפריש בעצמו תרומות ומעשרות על ידי אמירת הנוסח להפרשת תרומות ומעשרות של הקרן וכן לשים את הפירות והירקות שהפריש כתרומות (קצת יותר ממאית) בפח כפי המפורט בנוסח הקרן.

עלות מנוי בקרן

120 ₪ לשנה / 180 ש״ח לשנתיים

תשלום המנוי הינו עבור:
א. הלוואת המנוי לעני וללוי כמופיע בטופס ההצטרפות.
ב. החזקה וטיפול במטבעות ל'חילול מעשר שני'.

המנוי, בן/בת זוגו ובני משפחתו שאינם נשואים רשאים להפריש תרומות ומעשרות על בסיס מנוי אב המשפחה.

המנוי רשאי לפדות עד 15 חילולי מעשר שני ביום.

המנוי למשק בית פרטי בשימוש ממוצע בלבד, ואינו לחנויות ומוסדות. למנוי עסקי יש ליצור קשר.

המנוי לשנה ומתחדש מידי שנה באופן אוטמוטי.
לביטול המנוי יש לפנות בטופס צור קשר שבאתר.

לאחר הרישום לקרן ישלח אליכם במייל נוסח מהודר של הפרשת תרומות ומעשרות מאת 'קרן המעשרות חב"ד'.