קרן המעשרות חב״ד

בפיקוח בי"ד רבני חב"ד באה"ק

היו שותפים!

'קרן המעשרות חב"ד' פועלת להגברת התודעה לקיום המצוות התלויות בארץ וביחוד מצוות הפרשת תרומות ומעשרות, באמצעות הנגשה על ידי פרסומים, מדריכים, מענה הלכתי ומיזמים לציבור.

חשיבות הדברים מקבלים משנה תוקף לאור קריאתו של הרבי מליובאוויטש ב'מבצע כשרות' אותו יסד בשנת תשל"ה ובו עורר את כלל ישראל להוסיף בכשרות ובהידור.

הרבי ציין שכשם שמאכלים משפיעים על הגוף, כך כשרותם משפיעה על הנשמה וחושי הנפש והעדר שמירת הכשרות מהווה גורם ישיר למצב המוסריות הנמוך הקיים בדורנו. מאידך כשרות והידור 'מעדנים' את הנפש וגורמים לקדושת הגוף והנשמה.

לאור דברים אלו, 'קרן המעשרות חב"ד' משקיעה רבות בחשיפת הציבור לקיום מצוות אלו והנגשתן ומעודדת את שמירת והידור הכשרות בפרט בתחום 'תרומות ומעשרות' אליו רבים אינם מודעים בצורה מספקת.

היו שותפים להנגשת המצווה המיוחדת לכלל ישראל